Film “Better Days”. Opinions and Movie Trailer.

Rate this post

ORIGINAL TITLE
少年的你

ORIGINAL LANGUAGE
zh,

Movie Better Days Description
A bullied teenage girl forms an unlikely friendship with a mysterious younger man who protects her from her assailants while she copes with the pressures of her closing examinations.

MOVIE TRAILER

YEAR
2019

PRODUCTION COUNTRY
China,Hong Kong

PRODUCTION COMPANIES
Taking pictures Images,China Wit Media,Tianijn Xiron Leisure,We Images,Goodfellas Media,He Nan Dian Ying Dian Shi Zhi Zuo Ji Tuan,Stout Teens Manufacturing

CAST

 • Chen Nian: Zhou Dongyu
 • Xiao Bei: Jackson Yee
 • Zheng Ye: Yin Fang
 • Lao Yang: Huang Jue
 • Chen Nian’s Mother: Wu Yue
 • Wei Lai: Zhou Ye
 • Xu Miao: Zhang Xin Yi
 • Da Kang: Zhao Runnan
 • Li Xiang: Zhang Yao
 • Hu Xiaodie: Zhang Yifan
 • Lai Zi: Gao Xuanming
 • Wang Li: Xie Xintong
 • Luo Ting: Ran Liu
 • Punk Gang Chief: Heliao Lüyun
 • Mortgage Shark: Bozhan Ju
 • Dean: Wang Yingming
 • Debtor: Weilong Li

CREW

 • Extra Soundtrack: Arvo Pärt
 • Govt Producer: Peter Chan
 • Costume Assemble: Dora Ng Lei-Lo
 • Director: Derek Tsang
 • Director of Photography: Jing-Pin Yu
 • Producer: Yuet-Jan Hui
 • Casting: Yan Solar
 • Govt Producer: Hong Qin
 • Creator: Lam Fly-Sum
 • Creator: Li Yuan
 • Creator: Xu Yimeng
 • Normal Track Composer: Hank Lee
 • Normal Track Composer: Varqa Buehrer
 • Govt Producer: Lili Solar
 • Editor: Yibo Zhang
 • Manufacturing Assemble: Honghu Liang
 • Govt Producer: Haobo Shen
 • Govt Producer: Shujie Zong
 • Gaffer: Wong Man Pan
 • Presenter: Gao Ke
 • Track: Ellen Joyce Lavatory lavatory
 • Normal Sequence Creator: Jiu Yuexi

Credits: TheMovieDb

ALSO REVIEW: The Nun II