Film “君たちはどう生きるか”. Opinions and Film Trailer.

Rate this post

ORIGINAL TITLE
君たちはどう生きるか

ORIGINAL LANGUAGE
ja,

Film 君たちはどう生きるか Description
君たちはどう生きるか

MOVIE TRAILER

YEAR
2023

PRODUCTION COUNTRY
Japan

PRODUCTION COMPANIES
Studio Ghibli

CAST

 • Mahito Maki (inform): Soma Santoki
 • Gray Heron (inform): Masaki Suda
 • Kiriko (inform): Ko Shibasaki
 • Lady Himi (inform): Aimyon
 • Natsuko (inform): Yoshino Kimura
 • Shoichi Maki (inform): Takuya Kimura
 • Izumi (inform): Keiko Takeshita
 • Utako (inform): Jun Fubuki
 • Eriko (inform): Sawako Agawa
 • Warawara (inform): Karen Takizawa
 • Aiko (inform): Shinobu Otake
 • The Parakeet King (inform): Jun Kunimura
 • Noble Pelican (inform): Kaoru Kobayashi

CREW

 • Storyboard Artist: Hayao Miyazaki
 • Contemporary Music Composer: Joe Hisaishi
 • Producer: Toshio Suzuki
 • Director of Photography: Atsushi Okui
 • Editor: Takeshi Seyama
 • Work Course: Yoji Takeshige
 • Key Animation: Takeshi Inamura
 • Govt Producer: Goro Miyazaki
 • Background Vogue designer: Noboru Yoshida
 • Key Animation: Masashi Ando
 • Govt Producer: Koji Hoshino
 • Foley Artist: Mika Yamaguchi
 • Key Animation: Katsuya Kondo
 • Key Animation: Atsuko Fukushima
 • Sound Mixer: Koji Kasamatsu
 • Assistant Director: Kazuyoshi Katayama
 • Key Animation: Hiromasa Yonebayashi
 • Background Vogue designer: Kazuo Oga
 • Editor: Rie Matsubara
 • Key Animation: Yoshimi Itazu
 • Key Animation: Akihiko Yamashita
 • Key Animation: Yoshimichi Kameda
 • Key Animation: Susumu Mitsunaka
 • Background Vogue designer: Kosuke Hayashi
 • Co-Producer: Yoshiaki Nishimura
 • Key Animation: Hideki Hamasu
 • Personality Vogue designer: Takeshi Honda
 • Key Animation: Megumi Kagawa
 • Key Animation: Kitarou Kousaka
 • Key Animation: Kiyotaka Oshiyama
 • Key Animation: Shinji Otsuka
 • Key Animation: Michiyo Suzuki
 • Key Animation: Hiroomi Yamakawa
 • Key Animation: Eiji Yamamori
 • Key Animation: Shinya Ohira
 • Key Animation: Atsuko Tanaka
 • Key Animation: Atsuko Otani
 • Key Animation: Toshiyuki Inoue
 • Background Vogue designer: Yoichi Nishikawa
 • Key Animation: Ei Inoue
 • Key Animation: Ai Takashi
 • Key Animation: Takayuki Hamada
 • Background Vogue designer: Yumi Ishii
 • Compositing Artist: Junji Yabuta
 • Coloration Vogue designer: Fumiko Numahata
 • Key Animation: Yuuga Tokuno
 • Theme Music Performance: Kenshi Yonezu
 • 2d Unit First Assistant Director: Shintarou Nakazawa
 • Editor: Akane Shiraishi
 • Background Vogue designer: Yui Onodera
 • Background Vogue designer: Ayahi Shimomura
 • Background Vogue designer: Saki Kurobe
 • Govt Producer: Kiyofumi Nakajima
 • Key Animation: Yumi Handa
 • Coloration Vogue designer: Kanako Takayanagi
 • Background Vogue designer: Minori Takayama
 • Background Vogue designer: Ai Omori
 • Background Vogue designer: Nanako Yagi
 • 2d Unit First Assistant Director: Chihiro Okada
ALSO REVIEW: Look advice from Me

Film Opinions

  Credits: TheMovieDb