Movie “In Fancy and Deep Water”. Reports and Movie Trailer.

Rate this post

MOVIE DESCRIPTION
On a big luxurious cruise ship whereas at sea, the trusty butler and a mysterious lady gruesome paths as they strive and reveal a assassinate-thriller that occurs on the ship.

MOVIE TRAILER

YEAR
2023

ORIGINAL LANGUAGE
ja,

PRODUCTION COUNTRY
Japan

PRODUCTION COMPANIES
Nikkatsu Corporation,Django Movie,Netflix

CAST

 • Suguru Ubukata: Ryo Yoshizawa
 • Chizuru Banjaku: Aoi Miyazaki
 • Hatsumi Yabuchi: Yoh Yoshida
 • Aina: Rinko Kikuchi
 • Shintaro Ibuki: Kento Nagayama
 • Ryuki: Yuki Izumisawa
 • Shiori: Aju Makita
 • …: Amane Okayama
 • …: Airi Matsui
 • …: Yoshimasa Kondo
 • …: Tomu Miyazaki
 • …: Takashi Okabe
 • Kanato: Yunho
 • …: Nahana
 • Misaki and Michihiko’s Daughter: Rumika Ogai
 • …: Hidekazu Mashima
 • Wakana Funabashi: Miyu Hayashida
 • …: Ken Mitsuishi
 • Sohei: Hatsunori Hasegawa
 • Misaki: Saki Takaoka
 • Michihiko: Ken Yasuda

CREW

 • Producer: Yoichi Arishige
 • Creator: Yuji Sakamoto
 • Usual Song Composer: Takatsugu Muramatsu
 • Producer: Tomoo Fukatsu
 • Director of Photography: Sohei Tanikawa
 • Visible Outcomes Supervisor: Yoshinori Makino
 • Manufacturing Originate: Hidefumi Hanatani
 • Director: Yusuke Taki
 • Executive Producer: Makiko Okano
 • Assistant Director: Sokoku Lee
 • Lights Originate: Shunri Rinoie
 • Costume Originate: Babymix
 • Makeup Designer: Miho Matsuura

Credit ranking to: TheMovieDb

ALSO REVIEW: Film "Sugar Toddler". Opinions and Film Trailer.